Điểm tin giao dịch 13.09.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/09/2021 4:53:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13-09-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,341.43 -3.88 -0.29 23,110.12      
VN30 1,444.99 -3.34 -0.23 8,862.23      
VNMIDCAP 1,679.74 -18.61 -1.10 8,490.55      
VNSMALLCAP 1,616.85 9.89 0.62 4,066.66      
VN100 1,359.57 -5.66 -0.41 17,352.78      
VNALLSHARE 1,374.00 -4.75 -0.34 21,419.44      
VNXALLSHARE 2,255.95 -7.17 -0.32 25,051.88      
VNCOND 1,787.72 49.19 2.83 914.38      
VNCONS 859.19 10.09 1.19 1,849.67      
VNENE 578.56 2.21 0.38 406.36      
VNFIN 1,487.04 -12.64 -0.84 4,618.86      
VNHEAL 1,726.28 -47.69 -2.69 65.81      
VNIND 803.89 -7.38 -0.91 3,714.52      
VNIT 2,493.54 2.22 0.09 249.41      
VNMAT 2,783.94 -36.06 -1.28 4,018.25      
VNREAL 1,701.84 -4.14 -0.24 5,270.74      
VNUTI 807.85 -7.49 -0.92 288.39      
VNDIAMOND 1,808.68 3.12 0.17 3,167.41      
VNFINLEAD 1,989.82 -17.02 -0.85 3,737.90      
VNFINSELECT 2,005.36 -16.58 -0.82 4,147.82      
VNSI 2,164.69 -16.33 -0.75 4,662.07      
VNX50 2,398.29 -7.11 -0.30 14,871.61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 744,228,400 21,672    
Thỏa thuận 31,240,872 1,438    
Tổng 775,469,272 23,110    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 KBC 33,331,580 TTE 7.00% FIT -6.88%    
2 HPG 28,239,200 PTL 7.00% ANV -6.77%    
3 SCR 22,382,500 VRC 6.99% SII -6.74%    
4 FIT 16,120,900 DGC 6.99% KBC -5.81%    
5 TCH 16,053,900 HVN 6.99% VGC -5.56%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
29,509,200 3.81% 37,501,500 4.84% -7,992,300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,553 6.72% 1,984 8.58% -431
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VHM 6,744,600 VHM 721,093,080 STB 124,250,500  
2 HPG 3,839,100 VIC 318,923,990 OCB 26,952,700  
3 VIC 3,437,800 MSN 252,590,620 PLX 24,474,950  
4 SSI 3,056,300 HPG 195,579,160 VHM 23,896,053  
5 MBB 2,999,200 SAB 136,239,340 HDB 23,470,680  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TLD TLD niêm yết và giao dịch bổ sung 12.200.000 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ) tại HOSE ngày 13/09/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/10/2020.
2 TS4 TS4 hủy niêm yết 16.160.646 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 13/09/2021, ngày GD cuối cùng: 22/06/2021.
3 MSN11906 MSN11906 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 27/09/2021.
4 TV2 TV2 niêm yết và giao dịch bổ sung 8.764.715 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 13/09/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/09/2021.
5 KOS KOS giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, và các nội dung khác, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 16/09/2021 đến ngày 27/09/2021.
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/09/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan