10 năm - Những thành quả thực hiện cổ phần hóa

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/02/2015 9:59:37 SA

Thực hiện theo chủ trương cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Ngày 17/02/2005, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã thực hiện đấu giá bán phần vốn nhà nước ra công chúng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM). Đây là phiên đấu giá bán cổ phần đầu tiên được tổ chức tại SGDCK TP.HCM nói riêng và trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Sự kiện này diễn ra ngay sau khi quy trình hướng dẫn bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được ban hành theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UBCK ngày 04/01/2005 (nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan