Điểm tin giao dịch 06.08.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/08/2020 4:26:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/08/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 840,04 2,24 0,27% 4.152,38      
VN30   781,60 0,89 0,11% 1.859,93      
VNMIDCAP 863,16 -1,25 -0,14% 1.146,38      
VNSMALLCAP 741,55 2,46 0,33% 645,68      
VN100   756,83 1,13 0,15% 3.006,30      
VNALLSHARE 757,19 1,36 0,18% 3.651,98      
VNCOND 846,45 4,68 0,56% 202,90      
VNCONS 711,24 11,99 1,71% 502,50      
VNENE   388,14 4,72 1,23% 120,28      
VNFIN   654,12 -3,82 -0,58% 555,50      
VNHEAL 1.170,94 -5,71 -0,49% 39,63      
VNIND   491,68 0,47 0,10% 591,84      
VNIT   1.054,96 -4,32 -0,41% 76,71      
VNMAT 1.023,20 -2,34 -0,23% 711,49      
VNREAL 1.119,18 2,13 0,19% 733,12      
VNUTI   644,22 0,69 0,11% 104,72      
VNXALLSHARE 1.196,88 1,62 0,14% 4.057,75      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
233.729.360 3.688      
Thỏa thuận
Put though
23.287.560 464      
Tổng
Total
257.016.920 4.152      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 13.784.810 SVC 7,00% TYA -17,34%    
2 HSG 10.260.090 DAT 6,99% RDP -6,96%    
3 ITA 9.651.880 PIT 6,99% PJT -6,82%    
4 PVD 8.861.190 VPS 6,99% CIG -6,53%    
5 HNG 8.060.720 CDC 6,93% TDW -6,52%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.537.360 6,43% 16.666.490 6,48% -129.130    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
388 9,35% 375 9,02% 14    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PVD 2.310.760 VCB 59 OGC 412.430    
2 HPG 2.286.950 HPG 55 HHS 372.700    
3 AGG 1.300.000 NVL 54 ROS 368.460    
4 DXG 1.165.140 AGG 33 KBC 357.460    
5 STB 859.970 CTD 28 STB 340.230    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DXG DXG đăng ký mua lại 509.111 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 06/08/2020.
2 TYA TYA giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%, ngày thanh toán: 25/08/2020.
3 FCM FCM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 03/09/2020.
4 HVH HVH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 1.950.000 cp).
5 IJC IJC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 07/09/2020.
6 VSC VSC niêm yết và giao dịch bổ sung 144.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 06/08/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/12/2012.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan