HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10/10/2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/10/2019 3:59:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 10.10.2019 như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan