HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

HOSE - Cập nhật sau cùng : 26/06/2020 10:24:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật, hệ thống website có thể bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ 18h00 ngày 26/06/2020 đến 20h00 ngày 26/06/2020. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan