Điểm tin giao dịch 10.02.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/02/2020 5:40:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/02/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 930,73 -10,02 -1,07% 2.752,47      
VN30   852,87 -10,62 -1,23% 1.518,93      
VNMIDCAP 890,90 -3,48 -0,39% 645,06      
VNSMALLCAP 717,71 -4,29 -0,59% 282,71      
VN100   821,29 -8,90 -1,07% 2.163,99      
VNALLSHARE 817,52 -8,68 -1,05% 2.446,70      
VNCOND 1.092,04 -21,60 -1,94% 197,40      
VNCONS 677,70 -5,72 -0,84% 203,02      
VNENE   467,63 -4,94 -1,05% 64,14      
VNFIN   736,47 -12,74 -1,70% 757,52      
VNHEAL 1.322,04 18,07 1,39% 6,42      
VNIND   546,89 -2,62 -0,48% 430,61      
VNIT   1.022,60 -12,30 -1,19% 61,45      
VNMAT 899,70 -1,47 -0,16% 253,57      
VNREAL 1.279,30 -10,91 -0,85% 406,72      
VNUTI   696,79 0,49 0,07% 57,48      
VNXALLSHARE 1.270,89 -12,72 -0,99% 2.887,54      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
129.573.270 2.213      
Thỏa thuận
Put though
24.393.852 539      
Tổng
Total
153.967.122 2.752      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 7.033.337 PGD 7,00% DXV -6,87%    
2 ROS 6.534.820 TCR 6,99% TIX -6,84%    
3 CTG 6.287.560 PTC 6,97% DTL -6,56%    
4 HPG 5.779.930 ST8 6,97% SJF -6,25%    
5 STB 5.335.400 HII 6,97% DQC -6,12%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.075.211 9,14% 13.594.757 8,83% 480.454    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
416 15,13% 382 13,86% 35    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MBB 1.843.474 VNM 128 HPG 704.370    
2 TCB 1.659.060 SAB 59 STB 672.740    
3 HPG 1.319.610 TCB 39 PVD 576.400    
4 CTG 1.225.840 VCB 38 VHM 258.650    
5 VNM 1.179.460 MBB 37 DLG 225.690    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CNVL1901 CNVL1901 hủy niêm yết 3.000.000 chứng quyền tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 10/02/2020, ngày GD cuối cùng: 05/02/2020.
2 CVHM1901 CVHM1901 hủy niêm yết 3.000.000 chứng quyền tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 10/02/2020, ngày GD cuối cùng: 05/02/2020.
3 CVPB2002  CVPB2002 (chứng quyền CVPB01VPS19EC - Mã chứng khoán cơ sở: VPB) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1, với giá: 20.300 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/02/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan