Điểm tin giao dịch 10.10.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/10/2019 3:42:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/10/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,38 -0,45 -0,05% 4.230,86      
VN30   913,05 -1,49 -0,16% 2.343,61      
VNMIDCAP 977,96 0,21 0,02% 817,36      
VNSMALLCAP 799,65 -3,88 -0,48% 345,30      
VN100   881,03 -0,78 -0,09% 3.160,96      
VNALLSHARE 878,46 -0,92 -0,10% 3.506,26      
VNCOND 1.237,28 0,13 0,01% 172,70      
VNCONS 832,81 0,56 0,07% 273,87      
VNENE   583,00 5,08 0,88% 31,75      
VNFIN   734,40 -0,37 -0,05% 672,05      
VNHEAL 1.357,22 -11,09 -0,81% 63,19      
VNIND   619,35 -1,24 -0,20% 1.101,75      
VNIT   1.100,10 0,95 0,09% 65,09      
VNMAT 857,74 -9,47 -1,09% 262,45      
VNREAL 1.337,52 -1,15 -0,09% 771,07      
VNUTI   805,39 -1,57 -0,19% 72,97      
VNXALLSHARE 1.362,24 -0,77 -0,06% 4.299,15      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
137.745.810 2.800      
Thỏa thuận
Put though
45.231.944 1.431      
Tổng
Total
182.977.754 4.231      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 24.137.190 BRC 6,97% LCG -7,51%    
2 VGC 18.449.690 OPC 6,95% VPK -7,00%    
3 VPB 10.621.640 TMT 6,92% TPC -6,98%    
4 ASM 6.335.620 HTL 6,90% AGF -6,90%    
5 FLC 5.209.320 NAV 6,88% TCO -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.220.078 5,59% 13.223.468 7,23% -3.003.390    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
361 8,53% 442 10,45% -81    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 3.218.040 VIC 124 VRE 658.280    
2 HPG 1.845.150 VRE 104 KBC 499.900    
3 ROS 1.636.840 GAS 64 ROS 470.820    
4 DLG 1.190.120 VCB 50 BID 307.060    
5 VIC 1.055.040 ROS 41 VCB 293.190    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LCG LCG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 11/11/2019.
2 PME PME giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 17/10/2019 đến ngày 04/11/2019.
3 TCD TCD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 3.823.019 cp).
4 TVS TVS nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.700.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/10/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan