Điểm tin giao dịch 06.12.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/12/2018 3:24:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 954,82 -2,32 -0,24% 3.869,33      
VN30   922,86 -2,82 -0,30% 2.049,44      
VNMIDCAP 971,95 4,38 0,45% 909,74      
VNSMALLCAP 810,81 -1,88 -0,23% 258,34      
VN100   880,23 -1,57 -0,18% 2.959,18      
VNALLSHARE 877,52 -1,65 -0,19% 3.217,52      
VNCOND 1.009,19 -4,82 -0,48% 150,98      
VNCONS 870,15 -4,30 -0,49% 404,93      
VNENE   576,20 -1,15 -0,20% 84,70      
VNFIN   770,36 0,19 0,02% 995,30      
VNHEAL 1.021,34 9,28 0,92% 10,84      
VNIND   638,16 1,85 0,29% 713,10      
VNIT   786,29 -2,01 -0,25% 50,17      
VNMAT 1.016,70 -12,56 -1,22% 325,65      
VNREAL 1.272,65 0,77 0,06% 359,11      
VNUTI   765,93 -4,62 -0,60% 112,41      
VNXALLSHARE 1.340,98 -3,01 -0,22% 3.835,28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
145.040.180 3.174      
Thỏa thuận
Put though
34.104.120 695      
Tổng
Total
179.144.300 3.869      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 16.333.360 NVT 7,00% PIT -6,97%    
2 ITA 10.016.280 NAV 6,94% TGG -6,96%    
3 EIB 9.302.310 KAC 6,86% TMT -6,96%    
4 SAM 7.123.472 L10 6,84% KMR -6,89%    
5 ROS 5.851.350 HVH 6,78% HTL -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.468.510 4,73% 12.041.103 6,72% -3.572.593    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
391 10,10% 457 11,82% -67    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TIX 2.325.120 VNM 211 DXG 560.950    
2 HPG 2.087.950 HPG 73 VRE 432.660    
3 VNM 1.608.450 TIX 60 VCB 293.980    
4 VRE 1.553.140 VRE 51 HBC 238.350    
5 SSI 1.379.240 MSN 49 SSI 227.240    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 RDP RDP niêm yết và giao dịch bổ sung 5.656.786 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 06/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/11/2018.
2 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 25/12/2018.
3 TPB TPB niêm yết và giao dịch bổ sung 29.210.500 cp (phát hành riêng lẻ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE ngày 06/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan