Điểm tin giao dịch 18.09.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 18/09/2020 4:18:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 900,95 6,91 0,77 6.661,62      
VN30 841,26 9,42 1,13 3.095,64      
VNMIDCAP 982,43 9,42 0,97 2.403,11      
VNSMALLCAP 831,10 3,10 0,37 611,68      
VN100 819,16 8,36 1,03 5.498,75      
VNALLSHARE 821,24 8,06 0,99 6.110,43      
VNXALLSHARE 1.306,13 12,31 0,95 6.558,06      
VNCOND 966,31 3,50 0,36 142,04      
VNCONS 768,88 8,35 1,10 566,61      
VNENE 443,09 2,53 0,57 149,26      
VNFIN 719,83 12,38 1,75 1.529,44      
VNHEAL 1.265,92 -0,57 -0,05 28,44      
VNIND 541,64 2,72 0,50 1.502,94      
VNIT 1.162,60 24,94 2,19 188,03      
VNMAT 1.126,98 13,63 1,22 787,33      
VNREAL 1.175,44 3,65 0,31 1.068,07      
VNUTI 672,92 4,24 0,63 131,25      
VNDIAMOND 918,88 15,95 1,77 1.312,35      
VNFINLEAD 973,53 17,50 1,83 1.349,19      
VNFINSELECT 961,64 16,41 1,74 1.507,68      
VNSI 1.188,71 15,81 1,35 1.626,18      
VNX50 1.406,10 14,76 1,06 4.729,72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 303.725.090 5.210    
Thỏa thuận 58.119.287 1.451    
Tổng 361.844.377 6.662    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VGC 30.044.140 TDG 6,94% GEG -8,87%    
2 TCB 19.764.120 TNC 6,85% DTT -6,80%    
3 ITA 14.189.280 PTC 6,82% VAF -6,76%    
4 HPG 12.735.700 EMC 6,82% HU3 -6,67%    
5 MBB 11.943.520 LSS 6,67% SVT -6,55%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
29.342.250 8,11% 31.693.810 8,76% -2.351.560
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
828 12,43% 896 13,44% -68
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5.634.580 VIC 183.106.034 VHM 241.739.424  
2 TCB 4.798.360 VNM 147.191.950 PLX 32.174.570  
3 VRE 4.653.580 HPG 144.101.952 CTG 19.339.540  
4 POW 4.157.560 VRE 131.949.783 PGD 18.625.096  
5 GEX 3.070.150 VCB 114.764.338 PHR 9.344.530  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 LDG LDG chính thức giao dịch bổ sung 559.500 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/10/2018.
2 DRL DRL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 06/10/2020.
3 LGC LGC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 30/10/2020.
4 TTA TTA (CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 18/09/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 135.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/08/2020.
5 VPG VPG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.199.814 cp (trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 18/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/09/2020.
6 PMG PMG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.212.184 cp (trả cổ tức năm 2020) tại HOSE ngày 18/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/09/2020.
7 TV2 TV2 niêm yết và giao dịch bổ sung 11.686.659 cp (trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 18/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020.
8 GEG GEG giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% (số lượng dự kiến:  16.311.334 cp), thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 50.972.919 cp).
9 ACL ACL nhận quyết định niêm yết bổ sung 27.359.344 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2020.
10 TNA TNA nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.136.824 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2020.
11 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan