Điểm tin giao dịch 14.09.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/09/2018 4:10:26 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 991,34 3,39 0,34% 3.531,52      
VN30   960,33 3,16 0,33% 1.976,89      
VNMIDCAP 1.024,52 -0,34 -0,03% 814,84      
VNSMALLCAP 823,98 3,30 0,40% 287,61      
VN100   916,15 2,51 0,27% 2.791,73      
VNALLSHARE 911,05 2,60 0,29% 3.079,34      
VNCOND 1.039,00 5,22 0,50% 163,36      
VNCONS 886,40 3,15 0,36% 407,26      
VNENE   637,82 5,07 0,80% 131,66      
VNFIN   814,90 1,92 0,24% 966,97      
VNHEAL 1.061,77 -4,07 -0,38% 24,28      
VNIND   689,93 3,31 0,48% 409,55      
VNIT   792,43 19,75 2,56% 141,24      
VNMAT 1.127,71 -5,33 -0,47% 315,34      
VNREAL 1.263,52 3,89 0,31% 436,92      
VNUTI   821,10 -1,73 -0,21% 75,15      
VNXALLSHARE 1.388,65 4,48 0,32% 3.689,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
149.728.940 3.532      
Thỏa thuận
Put though
28.754.648 974      
Tổng
Total
178.483.588 4.505      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 10.570.970 HVX 7,00% HOT -6,98%    
2 SCR 9.827.576 HVG 6,99% SBV -6,96%    
3 CTG 7.077.120 LIX 6,99% DMC -6,96%    
4 STB 5.249.010 CLW 6,97% EMC -6,93%    
5 FLC 5.114.040 KSH 6,97% LGC -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.033.660 7,86% 12.764.990 7,15% 1.268.670    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
693 15,39% 733 16,28% -40    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NLG 3.992.680 VNM 156 DXG 1.021.620    
2 DXG 2.493.380 VHM 135 KDC 994.160    
3 HPG 2.045.910 NLG 125 GEX 760.620    
4 VHM 1.276.710 MSN 104 VCB 519.240    
5 VRE 1.224.970 HPG 82 KDH 400.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VPB VPB chính thức giao dịch bổ sung 164.714.380 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/12/2017.
2 HCM_0807 HCM_0807 ngày đăng ký cuối cùng -  Thanh toán lãi trái phiếu năm 2018, lãi suất thanh toán: 8,8%, ngày thanh toán: 20/09/2018.
3 HCMA0505 HCMA0505 ngày đăng ký cuối cùng -  Thanh toán lãi trái phiếu năm 2018, lãi suất thanh toán: 9,55%, ngày thanh toán: 20/09/2018.
4 C47 C47 giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/10/2018.
5 SVC SVC giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 28/09/2018.
6 HCD HCD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 30/11/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan