Điểm tin giao dịch 14.05.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/05/2018 4:37:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.051,69 6,84 0,65%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.061,77 16,92 1,62%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.066,98 22,13 2,12%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
137,94    
Đợt mở cửa
Opening session
2,17    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
101,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,45    
Thỏa thuận
Put-through session
25,16    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.321,25    
Đợt mở cửa
Opening session
47,77    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.136,65    
Đợt đóng cửa
Closing session
296,93    
Thỏa thuận
Put-through session
839,90    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,40 624,68  
Bán
Sell
12,46 718,37  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan