Điểm tin giao dịch 26.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 26/11/2019 3:42:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 976,79 0,44 0,05% 4.488,38      
VN30   897,50 2,70 0,30% 2.809,78      
VNMIDCAP 949,88 1,20 0,13% 1.019,51      
VNSMALLCAP 781,06 4,10 0,53% 252,68      
VN100   868,19 1,95 0,23% 3.829,29      
VNALLSHARE 865,32 2,01 0,23% 4.081,97      
VNCOND 1.176,70 9,09 0,78% 162,59      
VNCONS 795,05 -0,26 -0,03% 486,41      
VNENE   559,82 -0,47 -0,08% 34,74      
VNFIN   720,40 3,30 0,46% 720,34      
VNHEAL 1.422,44 16,10 1,14% 10,78      
VNIND   609,31 1,93 0,32% 1.130,29      
VNIT   1.111,40 9,63 0,87% 71,69      
VNMAT 871,26 9,35 1,08% 297,63      
VNREAL 1.345,56 -2,44 -0,18% 1.071,43      
VNUTI   805,24 -4,18 -0,52% 91,04      
VNXALLSHARE 1.343,05 3,38 0,25% 4.398,08      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
148.016.090 3.326      
Thỏa thuận
Put though
44.482.066 1.162      
Tổng
Total
192.498.156 4.488      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 30.715.810 HVX 7,00% AAM -6,97%    
2 VPB 9.111.040 YBM 6,97% RDP -6,96%    
3 HPG 8.352.683 HVG 6,96% TTB -6,96%    
4 GTN 7.180.690 SVI 6,95% RIC -6,91%    
5 FLC 6.598.360 NVT 6,89% PGD -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.758.252 13,38% 31.469.793 16,35% -5.711.541    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
823 18,34% 1.020 22,72% -197    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 15.289.840 VPB 311 VRE 483.900    
2 NT2 3.140.268 VNM 302 HPG 205.790    
3 VRE 2.843.400 VIC 192 KBC 186.990    
4 HPG 2.694.756 VHM 122 VND 120.150    
5 VNM 2.447.900 VRE 97 VGC 117.920    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1405 HCMA1405 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 02/12/2019.
2 KHP KHP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 06/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan