HOSE: Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến"

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/10/2019 2:58:00 CH

Ngày 09/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến" do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW, Ông Nguyễn Viết Thịnh – Giám đốc Điều hành, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam cùng đông đảo các doanh nghiệp niêm yết. Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp niêm yết cập nhật thông tin, đóng góp ý kiến về Dự thảo luật Doanh nghiệp sửa đổi (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan