Điểm tin giao dịch 11.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 11/09/2019 3:49:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 969,31 -0,95 -0,10% 3.764,91      
VN30   885,52 2,48 0,28% 2.317,04      
VNMIDCAP 957,38 4,91 0,52% 912,11      
VNSMALLCAP 800,24 4,70 0,59% 322,52      
VN100   859,95 1,25 0,15% 3.229,15      
VNALLSHARE 858,59 1,31 0,15% 3.551,66      
VNCOND 1.187,35 10,31 0,88% 230,38      
VNCONS 819,46 -3,01 -0,37% 630,62      
VNENE   597,37 2,15 0,36% 36,63      
VNFIN   685,84 3,07 0,45% 481,78      
VNHEAL 1.170,95 -1,10 -0,09% 2,36      
VNIND   605,62 3,01 0,50% 1.239,45      
VNIT   1.055,03 1,71 0,16% 79,67      
VNMAT 864,79 19,96 2,36% 307,30      
VNREAL 1.353,50 -6,51 -0,48% 404,07      
VNUTI   806,56 -3,49 -0,43% 35,27      
VNXALLSHARE 1.329,36 1,72 0,13% 3.861,95      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
95.091.710 2.084      
Thỏa thuận
Put though
59.422.188 1.681      
Tổng
Total
154.513.898 3.765      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 25.742.430 NAF 6,96% VTB -7,00%    
2 TCB 11.628.440 HRC 6,94% LGC -6,98%    
3 GEX 8.547.605 HTL 6,94% RIC -6,97%    
4 HPG 6.722.490 D2D 6,93% YEG -6,95%    
5 MSN 5.945.250 PIT 6,90% FTM -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.708.245 5,64% 8.655.644 5,60% 52.601    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
306 8,12% 308 8,17% -2    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.675.990 HPG 124 HPG 1.684.230    
2 VNM 857.670 VNM 106 PC1 303.720    
3 HQC 707.920 VIC 41 BID 260.690    
4 DHC 633.588 VHM 41 DXG 211.130    
5 SSI 606.260 VJC 30 NVL 185.100    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VIC11901 VIC11901 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 25/09/2019.
2 CHPG1901  CHPG1901 hủy niêm yết 2.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 11/09/2019, ngày GD cuối cùng: 06/09/2019.
3 CPNJ1901  CPNJ1901 hủy niêm yết 1.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 11/09/2019, ngày GD cuối cùng: 06/09/2019.
4 VNG VNG nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.962.203 cp (phát hành để hoán đổi sáp nhập) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan