Điểm tin giao dịch 05.12.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 05/12/2018 3:26:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 957,14 -1,70 -0,18% 4.834,50      
VN30   925,68 -1,78 -0,19% 2.349,33      
VNMIDCAP 967,57 -2,74 -0,28% 931,94      
VNSMALLCAP 812,69 0,38 0,05% 298,49      
VN100   881,80 -2,30 -0,26% 3.281,27      
VNALLSHARE 879,17 -2,37 -0,27% 3.579,76      
VNCOND 1.014,01 5,98 0,59% 173,27      
VNCONS 874,45 -15,01 -1,69% 709,46      
VNENE   577,35 -2,43 -0,42% 102,30      
VNFIN   770,17 0,36 0,05% 849,25      
VNHEAL 1.012,06 -15,72 -1,53% 7,24      
VNIND   636,31 -2,16 -0,34% 576,85      
VNIT   788,30 -5,61 -0,71% 43,46      
VNMAT 1.029,26 11,82 1,16% 466,43      
VNREAL 1.271,88 2,24 0,18% 542,30      
VNUTI   770,55 -2,25 -0,29% 100,67      
VNXALLSHARE 1.343,99 -4,27 -0,32% 4.495,14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
153.998.080 3.367      
Thỏa thuận
Put though
58.457.328 1.467      
Tổng
Total
212.455.408 4.835      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 25.870.000 ICF 6,99% HLG -6,93%    
2 ITA 13.572.090 HTT 6,98% KMR -6,92%    
3 MBB 12.929.350 BIC 6,90% TDW -6,86%    
4 HNG 10.654.500 LM8 6,86% TGG -6,85%    
5 SBT 9.479.049 CDC 6,85% SSC -6,73%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.269.983 6,25% 13.715.883 6,46% -445.900    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
556 11,49% 573 11,86% -17    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.102.530 HPG 214 STB 1.223.930    
2 STB 1.528.190 VNM 135 ITA 666.610    
3 VIC 1.314.920 VIC 134 KBC 487.560    
4 HDB 1.243.370 VHM 101 PVD 353.450    
5 VHM 1.239.220 MSN 78 SSI 339.710    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ADS ADS chính thức giao dịch bổ sung 4.370.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/01/2018.
2 BBC BBC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 20/12/2018.
3 SZL SZL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/12/2018.
4 NVL11605 NVL11605 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 19/12/2018.
5 VPS VPS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 25/12/2018.
6 HPX HPX nhận quyết định niêm yết bổ sung 22.499.985 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan