Điểm tin giao dịch 17.03.2017

HOSE - Cập nhật sau cùng : 17/03/2017 5:23:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
715,82 0,90 0,13%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
712,91 -2,01 -0,28%
Đợt đóng cửa
Closing session
710,54 -4,38 -0,61%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
253,20    
Đợt mở cửa
Opening session
2,37    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
139,90    
Đợt đóng cửa
Closing session
93,10    
Thỏa thuận
Put-through session
17,83    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.215,71    
Đợt mở cửa
Opening session
39,63    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.681,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
1.625,81    
Thỏa thuận
Put-through session
869,22    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
29,72 1.263,51  
Bán
Sell
92,59 1.546,87  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan