Điểm tin giao dịch 15.05.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/05/2019 3:30:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,64 10,30 1,07% 4.153,41      
VN30   893,22 10,55 1,20% 1.917,26      
VNMIDCAP 980,99 11,42 1,18% 1.423,08      
VNSMALLCAP 819,53 5,07 0,62% 277,01      
VN100   870,07 10,21 1,19% 3.340,34      
VNALLSHARE 869,44 9,91 1,15% 3.617,35      
VNCOND 1.045,27 13,04 1,26% 329,22      
VNCONS 891,57 3,95 0,45% 594,74      
VNENE   619,91 -5,91 -0,94% 126,75      
VNFIN   710,12 13,57 1,95% 586,99      
VNHEAL 1.158,06 -9,02 -0,77% 38,67      
VNIND   589,46 5,05 0,86% 783,37      
VNIT   893,29 4,11 0,46% 83,06      
VNMAT 966,65 1,85 0,19% 308,92      
VNREAL 1.328,81 19,21 1,47% 651,91      
VNUTI   882,33 10,09 1,16% 88,31      
VNXALLSHARE 1.351,37 14,79 1,11% 4.249,80      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
154.156.590 3.430      
Thỏa thuận
Put though
34.695.962 723      
Tổng
Total
188.852.552 4.153      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 19.081.470 NVT 6,97% HMC -17,69%    
2 ROS 10.527.590 TIX 6,96% TNC -6,99%    
3 AAA 6.034.900 PNC 6,96% MCP -6,96%    
4 PVD 5.577.380 DRH 6,96% TDW -6,93%    
5 POW 4.649.060 C47 6,94% DRL -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.482.840 5,02% 16.071.780 8,51% -6.588.940    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
382 9,21% 581 13,98% -198    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 2.323.840 VNM 109 POW 523.540    
2 AAA 2.065.220 VHM 91 HSG 443.550    
3 HPG 1.584.020 MSN 86 KSB 357.770    
4 VRE 1.288.490 HPG 51 CRE 330.000    
5 VHM 1.058.990 SAB 51 DHG 271.080    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HMC HMC giao dịch không hưởng quyền - Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 30/05/2019.
2 CII41401 CII41401 ngày đăng ký cuối cùng - Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 6, Ngày thực hiện quyền: 24/06/2019, Giá chuyển đổi: 11.000 đồng/ cổ phiếu, Tỉ lệ chuyển đổi: 1:90,9.
3 CII41401 CII41401 ngày đăng ký cuối cùng - Thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền (cho các trái chủ không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại đợt 6), lãi suất thanh toán: tiền gốc (1 triệu/tp) và 12%, ngày thanh toán: 24/06/2019.
4 CII41401 CII41401 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 15/05/2019, ngày GD cuối cùng: 14/05/2019.
5 CLC CLC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 30/05/2019.
6 ILB ILB (CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/05/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 24.502.245 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 22.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/05/2019.
7 TIE TIE bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 15/05/2019 do kết quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục phát sinh âm.
8 VSI VSI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 29/05/2019.
9 HOT HOT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20,4%, ngày thanh toán: 06/06/2019.
10 DIG DIG nhận quyết định niêm yết bổ sung 47.463.661 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan