Điểm tin giao dịch 08.01.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/01/2019 3:58:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 887,44 -2,20 -0,25% 2.688,66      
VN30   845,43 -5,98 -0,70% 1.139,30      
VNMIDCAP 905,28 -1,85 -0,20% 499,77      
VNSMALLCAP 759,91 -0,12 -0,02% 179,59      
VN100   811,90 -4,86 -0,60% 1.639,08      
VNALLSHARE 810,67 -4,62 -0,57% 1.818,67      
VNCOND 968,05 -6,95 -0,71% 151,72      
VNCONS 843,12 -2,22 -0,26% 197,62      
VNENE   531,50 -1,95 -0,37% 77,98      
VNFIN   675,58 -4,30 -0,63% 359,56      
VNHEAL 952,19 -0,67 -0,07% 7,24      
VNIND   581,71 -3,72 -0,64% 304,89      
VNIT   746,60 3,29 0,44% 14,96      
VNMAT 882,27 -10,94 -1,22% 202,13      
VNREAL 1.193,45 -10,13 -0,84% 428,33      
VNUTI   728,86 7,50 1,04% 67,13      
VNXALLSHARE 1.241,95 -6,93 -0,55% 2.221,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
92.128.530 1.670      
Thỏa thuận
Put though
20.700.652 1.019      
Tổng
Total
112.829.182 2.689      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 6.679.160 MCP 6,98% LAF -6,97%    
2 CTG 5.636.280 FIT 6,97% SSC -6,96%    
3 HPG 4.239.620 VSI 6,94% NVL -6,94%    
4 ROS 3.418.720 HVG 6,93% SJF -6,93%    
5 ASM 3.339.530 TIX 6,88% VPS -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.431.500 9,25% 15.856.590 14,05% -5.425.090    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
375 13,95% 499 18,56% -124    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CTG 3.445.010 VNM 117 PVD 1.282.530    
2 HPG 3.224.520 HPG 93 KBC 383.690    
3 VRE 1.870.550 CTG 62 FLC 355.420    
4 HDB 1.597.590 VRE 52 VCB 337.840    
5 SSI 1.498.730 MSN 48 GAS 297.160    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DXV DXV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 21/01/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan