Điểm tin giao dịch 11.09.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 11/09/2020 4:16:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/09/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 888,97 0,15 0,02% 5.517,67      
VN30   825,56 -0,29 -0,04% 2.308,37      
VNMIDCAP 958,93 3,85 0,40% 1.767,31      
VNSMALLCAP 821,15 7,89 0,97% 965,83      
VN100   803,75 0,22 0,03% 4.075,68      
VNALLSHARE 806,07 0,64 0,08% 5.041,50      
VNCOND 954,56 -3,42 -0,36% 140,15      
VNCONS 760,06 -2,65 -0,35% 717,82      
VNENE   430,49 -1,27 -0,29% 241,39      
VNFIN   705,37 1,52 0,22% 752,22      
VNHEAL 1.256,94 -1,94 -0,15% 15,41      
VNIND   534,42 -0,44 -0,08% 1.138,96      
VNIT   1.120,67 1,16 0,10% 79,92      
VNMAT 1.075,67 -1,21 -0,11% 717,61      
VNREAL 1.156,54 4,76 0,41% 1.118,78      
VNUTI   670,19 2,27 0,34% 107,67      
VNXALLSHARE 1.281,14 1,69 0,13% 5.585,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
269.585.440 4.529      
Thỏa thuận
Put though
40.323.165 988      
Tổng
Total
309.908.605 5.518      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 11.672.440 OGC 6,99% PNC -7,00%    
2 GEX 9.461.330 CCI 6,98% DTL -6,95%    
3 HAG 8.522.890 TNC 6,96% SVT -6,67%    
4 DLG 8.013.510 TGG 6,96% PGI -6,22%    
5 HSG 7.748.240 DTA 6,95% MHC -5,28%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
21.437.130 6,92% 32.870.950 10,61% -11.433.820    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
601 10,89% 910 16,49% -309    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 9.090.530 HPG 223 PLX 3.106.990    
2 KDH 5.532.020 PLX 169 NLG 950.280    
3 MBB 4.000.000 KDH 132 HQC 393.510    
4 PLX 3.301.130 MBB 72 GVR 377.490    
5 POW 1.596.370 NLG 39 SSI 219.730    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCR TCR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/09/2020.
2 VIC11901 VIC11901 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 25/09/2020.
3 MSN MSN niêm yết và giao dịch bổ sung 5.736.799 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 11/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/09/2020.
4 HID HID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/09/2020 tại khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
5 CLG CLG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/09/2020 do vi phạm công bố thông tin.
6 TV2 TV2 nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.004.834 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020. 
8 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020. 
10 FUEVN100 FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan