Điểm tin giao dịch 08.06.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/06/2021 4:48:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
6/8/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,319.88 -38.90 -2.86 30,296.56      
VN30 1,438.97 -45.13 -3.04 17,481.88      
VNMIDCAP 1,595.28 -53.84 -3.26 6,719.11      
VNSMALLCAP 1,331.31 -30.42 -2.23 2,249.46      
VN100 1,346.07 -42.20 -3.04 24,200.99      
VNALLSHARE 1,344.59 -41.53 -3.00 26,450.45      
VNXALLSHARE 2,156.33 -71.16 -3.19 33,091.60      
VNCOND 1,452.10 -16.13 -1.10 370.28      
VNCONS 805.89 -0.82 -0.10 1,477.70      
VNENE 613.83 -31.42 -4.87 832.30      
VNFIN 1,539.14 -75.59 -4.68 11,567.72      
VNHEAL 1,601.18 -3.49 -0.22 59.03      
VNIND 722.35 -7.81 -1.07 2,377.75      
VNIT 2,083.45 -49.93 -2.34 468.06      
VNMAT 2,595.55 -126.70 -4.65 3,564.60      
VNREAL 1,748.28 -39.45 -2.21 5,264.40      
VNUTI 760.64 -18.55 -2.38 370.38      
VNDIAMOND 1,685.68 -55.77 -3.20 10,389.42      
VNFINLEAD 2,080.43 -108.71 -4.97 11,250.85      
VNFINSELECT 2,020.24 -102.55 -4.83 11,532.92      
VNSI 2,099.28 -63.16 -2.92 11,735.94      
VNX50 2,361.68 -78.85 -3.23 23,584.84      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 874,573,200 28,127    
Thỏa thuận 49,932,595 2,169    
Tổng 924,505,795 30,297    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 51,463,140 FTM 6.94% DIG -17.14%    
2 STB 47,697,600 VMD 6.93% SMA -7.00%    
3 HPG 40,374,602 MDG 6.87% FTS -7.00%    
4 TCB 30,789,140 DBT 6.85% NKG -6.95%    
5 MBB 30,434,600 SAV 6.84% LBM -6.95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
39,947,200 4.32% 47,958,066 5.19% -8,010,866
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,822 6.01% 2,182 7.20% -360
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 DXG 9,664,100 HPG 435,732,949 STB 32,404,800  
2 HPG 8,441,200 VNM 330,174,520 OCB 25,273,600  
3 VRE 5,263,900 NVL 308,750,090 KBC 20,819,700  
4 VNM 3,652,398 DXG 255,638,630 VHM 16,492,570  
5 OCB 3,136,400 FPT 247,520,000 NVL 13,652,400  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0307 HCM_0307 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 14/06/2021.
2 CKG CKG niêm yết và giao dịch bổ sung 30.000.000 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 08/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021.
3 CEE CEE giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 DIG DIG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 17% (số lượng dự kiến: 59.557.669 cp).
5 TCH TCH niêm yết và giao dịch bổ sung 21.166.270 cp (phát hành trái phiếu chuyển đổi) tại HOSE ngày 08/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/04/2021.
6 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung 7.029.266 cp phát hành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế) tại HOSE ngày 08/06/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/06/2021.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/06/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan