Điểm tin giao dịch 29.06.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 29/06/2020 3:54:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/06/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 829,36 -22,62 -2,65% 5.564,16      
VN30   774,81 -20,72 -2,60% 2.823,04      
VNMIDCAP 866,21 -24,43 -2,74% 1.626,42      
VNSMALLCAP 744,31 -23,69 -3,08% 548,85      
VN100   750,20 -20,40 -2,65% 4.449,46      
VNALLSHARE 750,70 -20,56 -2,67% 4.998,31      
VNCOND 871,14 -27,67 -3,08% 250,47      
VNCONS 695,83 -22,34 -3,11% 461,93      
VNENE   389,08 -10,61 -2,65% 154,45      
VNFIN   659,31 -19,20 -2,83% 1.470,85      
VNHEAL 1.194,97 -7,91 -0,66% 4,53      
VNIND   487,49 -11,12 -2,23% 899,94      
VNIT   1.035,21 -18,97 -1,80% 86,50      
VNMAT 980,36 -24,69 -2,46% 745,11      
VNREAL 1.103,36 -27,88 -2,46% 784,00      
VNUTI   640,98 -22,04 -3,32% 126,81      
VNXALLSHARE 1.186,20 -33,26 -2,73% 5.686,53      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
335.622.750 4.417      
Thỏa thuận
Put though
54.015.483 1.147      
Tổng
Total
389.638.233 5.564      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 27.696.891 BCG 6,98% CKG -14,46%    
2 HQC 19.843.140 BRC 6,97% HAH -13,42%    
3 ROS 18.271.690 TNC 6,90% POM -7,00%    
4 ITA 18.191.050 DAT 6,86% CMX -6,99%    
5 FLC 14.279.510 PSH 6,85% TSC -6,98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.703.390 4,80% 23.555.995 6,05% -4.852.605    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
401 7,21% 549 9,87% -148    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.967.240 HPG 132 GEX 1.195.080    
2 SSI 2.626.989 VCB 91 HBC 447.600    
3 ITA 2.610.680 SSI 39 HQC 437.880    
4 POW 1.600.990 VHM 36 DLG 361.030    
5 GEX 1.295.060 MSN 35 VHM 343.550    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CKG CKG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 08/07/2020.
2 COM COM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 31/07/2020 tại tầng 10, toàn nhà Comeco, 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM.
3 TS4 TS4 giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4 HAH HAH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/07/2020.
5 VNM VNM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 15/07/2020.
6 SVC SVC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 09/07/2020.
7 CVNM2007  CVNM2007 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.05 - Mã chứng khoán cơ sở: VNM) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 29/06/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1, với giá: 138.888 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/06/2020.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2020. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan