HOSE: Quyết định đình chỉ một phần hoạt động giao dịch tự doanh chứng khoán đối với SBBS

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/08/2019 5:23:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch tự doanh chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank – Berjaya như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan