Điểm tin giao dịch 22.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/08/2019 4:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 997,26 2,88 0,29% 3.807,57      
VN30   901,29 0,75 0,08% 2.283,83      
VNMIDCAP 969,36 0,35 0,04% 883,81      
VNSMALLCAP 831,12 2,22 0,27% 394,98      
VN100   876,00 2,02 0,23% 3.167,63      
VNALLSHARE 875,44 2,16 0,25% 3.562,62      
VNCOND 1.243,81 -20,78 -1,64% 341,72      
VNCONS 831,26 1,60 0,19% 222,17      
VNENE   617,08 4,98 0,81% 130,60      
VNFIN   695,88 0,88 0,13% 616,80      
VNHEAL 1.045,80 2,96 0,28% 3,11      
VNIND   605,86 0,34 0,06% 1.308,35      
VNIT   1.041,61 -10,53 -1,00% 121,47      
VNMAT 903,45 -2,34 -0,26% 239,17      
VNREAL 1.391,30 17,89 1,30% 520,95      
VNUTI   840,76 -3,65 -0,43% 45,97      
VNXALLSHARE 1.357,31 4,13 0,31% 3.759,66      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.389.760 2.862      
Thỏa thuận
Put though
24.609.190 946      
Tổng
Total
152.998.950 3.808      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 16.644.380 TCO 6,97% GAB -7,00%    
2 PVD 6.446.150 RIC 6,92% TGG -7,00%    
3 MBB 4.777.090 JVC 6,88% FTM -6,93%    
4 TPB 4.450.020 TNT 6,84% HRC -6,92%    
5 ITA 4.331.630 AGF 6,77% SVT -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.709.100 5,04% 11.753.090 7,68% -4.043.990    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
293 7,70% 381 10,00% -88    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 BID 2.615.590 BID 99 KBC 951.680    
2 ITA 1.480.100 VNM 73 PVD 901.000    
3 POW 1.370.650 VJC 63 DRC 281.500    
4 KBC 1.011.680 VIC 56 VIC 268.670    
5 PVD 927.000 OPC 36 MSN 115.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 YEG YEG chính thức giao dịch bổ sung 3.910.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/09/2018.
2 MSN11718 MSN11718 hủy niêm yết 15.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 23/08/2019, ngày GD cuối cùng: 22/08/2019.
3 SKG SKG niêm yết và giao dịch bổ sung 5.756.779 cp (trả cổ tức năm 2018) tại HOSE ngày 22/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2019.
4 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 12/09/2019.
5 TV2 TV2 niêm yết và giao dịch bổ sung 9.234.451 cp (phát hành trả cổ tức đợt 3 năm 2018) tại HOSE ngày 22/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/08/2019.
6 TDH TDH niêm yết và giao dịch bổ sung 12.243.457 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 22/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/08/2019.
7 HID HID nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.710.734 cp (phát hành trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2019.
8 PDN PDN nhận quyết định niêm yết bổ sung 6.173.967 cp (phát hành từ nguồn vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan