Điểm tin giao dịch 17.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 17/11/2020 4:56:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 968,90 18,11 1,90 7.904,25      
VN30 934,65 18,68 2,04 4.049,44      
VNMIDCAP 1.052,03 16,75 1,62 2.118,60      
VNSMALLCAP 876,62 11,21 1,30 1.080,95      
VN100 898,54 17,61 2,00 6.168,04      
VNALLSHARE 898,32 17,29 1,96 7.248,99      
VNXALLSHARE 1.438,02 28,38 2,01 8.622,42      
VNCOND 1.130,60 23,46 2,12 343,61      
VNCONS 836,24 5,03 0,61 620,63      
VNENE 454,57 7,28 1,63 280,06      
VNFIN 798,21 16,38 2,10 1.965,58      
VNHEAL 1.252,68 7,21 0,58 7,30      
VNIND 560,33 8,37 1,52 1.139,15      
VNIT 1.228,36 15,78 1,30 167,47      
VNMAT 1.394,54 40,55 2,99 1.341,85      
VNREAL 1.255,95 32,56 2,66 1.118,98      
VNUTI 678,72 13,84 2,08 248,54      
VNDIAMOND 1.027,59 19,81 1,97 1.708,60      
VNFINLEAD 1.100,93 24,00 2,23 1.788,04      
VNFINSELECT 1.069,49 21,93 2,09 1.935,48      
VNSI 1.296,07 27,12 2,14 2.388,48      
VNX50 1.561,93 33,49 2,19 5.975,81      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 371.415.910 7.296    
Thỏa thuận 29.539.176 608    
Tổng 400.955.086 7.904    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 17.968.260 HVH 6,97% SFC -8,15%    
2 PVD 17.294.050 ASM 6,97% TLD -6,92%    
3 HPG 16.228.900 CVT 6,94% NAV -6,89%    
4 HSG 11.754.310 VDS 6,93% PTL -6,88%    
5 MBB 9.945.750 RDP 6,93% LEC -6,35%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
32.145.052 8,02% 39.782.221 9,92% -7.637.169
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
803 10,16% 923 11,67% -119
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SBT 10.909.044 SBT 184.323.934 VHM 232.016.875  
2 HDB 6.058.790 VNM 171.979.761 PLX 31.527.160  
3 PVD 4.821.930 HDB 155.396.442 PGD 18.629.016  
4 HPG 3.263.200 VHM 135.162.756 KDC 10.144.636  
5 MBB 3.016.450 HPG 107.118.671 PHR 8.322.810  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 C32 C32 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 10/12/2020.
2 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/12/2020 tại tầng 3, Tòa nhà SFC Building, 146E Nguyễn Đình Chính, P8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
3 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%, ngày thanh toán: 08/12/2020.
4 DHC DHC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 12/2020.
5 TCD TCD giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên trực tuyến, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 26/11/2020 trụ sở công ty.
6 PME PME giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 07/12/2020 tại 166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên.
7 SBA SBA giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 30/11/2020.
8 GEG GEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 50.972.919 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2020.
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2020. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan