Điểm tin giao dịch 09.10.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/10/2019 4:02:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/10/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,83 -0,39 -0,04% 4.107,94      
VN30   914,54 -0,73 -0,08% 2.471,48      
VNMIDCAP 977,75 0,08 0,01% 780,69      
VNSMALLCAP 803,53 -1,32 -0,16% 293,38      
VN100   881,81 -0,56 -0,06% 3.252,17      
VNALLSHARE 879,38 -0,67 -0,08% 3.545,55      
VNCOND 1.237,15 2,58 0,21% 146,46      
VNCONS 832,25 -8,78 -1,04% 338,87      
VNENE   577,92 0,56 0,10% 26,86      
VNFIN   734,77 0,78 0,11% 761,38      
VNHEAL 1.368,31 46,45 3,51% 60,02      
VNIND   620,59 -1,31 -0,21% 1.164,44      
VNIT   1.099,15 5,03 0,46% 66,41      
VNMAT 867,21 1,86 0,21% 210,73      
VNREAL 1.338,67 2,06 0,15% 730,18      
VNUTI   806,96 1,77 0,22% 29,92      
VNXALLSHARE 1.363,01 -0,21 -0,02% 3.875,47      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
143.783.620 2.834      
Thỏa thuận
Put though
38.755.803 1.274      
Tổng
Total
182.539.423 4.108      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 23.950.370 SVI 6,97% HTN -13,20%    
2 DLG 6.718.906 QCG 6,97% HTL -7,00%    
3 LDG 6.323.320 CMV 6,94% SMA -6,96%    
4 VPB 6.155.290 TCO 6,94% FTM -6,95%    
5 CTG 6.132.090 AAM 6,88% RIC -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.187.027 4,49% 9.307.407 5,10% -1.120.380    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
267 6,51% 279 6,79% -12    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 2.349.060 VIC 86 ROS 1.005.010    
2 KDC 1.420.424 VRE 75 HPG 660.990    
3 ROS 1.105.010 VNM 52 STB 466.380    
4 HPG 903.510 KDC 29 KBC 394.750    
5 VIC 732.110 SVI 29 VCB 221.970    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SMC SMC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 25/10/2019.
2 HTN HTN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 4.312.488 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan