Điểm tin giao dịch 20.05.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/05/2020 4:35:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/05/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 852,91 6,99 0,83% 4.438,45      
VN30   803,32 4,01 0,50% 2.563,12      
VNMIDCAP 844,91 0,64 0,08% 1.063,02      
VNSMALLCAP 721,22 4,00 0,56% 345,83      
VN100   771,01 5,39 0,70% 3.626,14      
VNALLSHARE 769,74 5,32 0,70% 3.971,97      
VNCOND 918,98 -2,22 -0,24% 311,75      
VNCONS 724,98 9,49 1,33% 424,73      
VNENE   408,05 -2,42 -0,59% 98,94      
VNFIN   676,14 -0,89 -0,13% 924,84      
VNHEAL 1.211,05 -1,09 -0,09% 3,12      
VNIND   491,79 -1,66 -0,34% 432,29      
VNIT   1.084,95 -8,00 -0,73% 72,01      
VNMAT 964,75 10,48 1,10% 659,05      
VNREAL 1.130,26 21,37 1,93% 921,00      
VNUTI   656,17 -1,32 -0,20% 99,14      
VNXALLSHARE 1.210,29 5,42 0,45% 4.490,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
235.672.860 3.914      
Thỏa thuận
Put though
30.098.607 525      
Tổng
Total
265.771.467 4.438      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 24.591.810 VAF 7,00% FTS -10,94%    
2 ROS 13.943.400 LAF 6,99% LMH -6,96%    
3 HPG 11.848.470 TEG 6,99% TCD -6,93%    
4 HAG 10.287.380 ACL 6,98% LGC -6,90%    
5 HSG 10.190.430 TAC 6,96% VPS -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
21.987.500 8,27% 22.877.840 8,61% -890.340    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
631 14,22% 518 11,66% 113    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.798.490 VHM 211 VHM 1.257.020    
2 VHM 2.776.700 HPG 178 POW 668.840    
3 STB 2.237.300 VNM 138 VNM 457.810    
4 DPM 1.945.470 MSN 35 PLX 368.410    
5 DXG 1.279.700 GAS 34 GVR 360.930    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 FLC FLC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 FTS FTS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 05%, ngày chi trả: 25/06/2020; và phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 12.024.405 cp).
3 PME PME giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 02/06/2020.
4 IBC IBC niêm yết và giao dịch bổ sung 5.133.059 cp (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE ngày 20/05/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2020.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/05/2020. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 3.700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/05/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan