HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ HTN

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/05/2019 5:42:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan