Điểm tin giao dịch 18.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 18/09/2019 3:37:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 995,15 -1,59 -0,16% 4.624,93      
VN30   913,48 1,10 0,12% 3.240,05      
VNMIDCAP 979,95 -0,59 -0,06% 843,71      
VNSMALLCAP 808,32 -1,36 -0,17% 284,73      
VN100   884,44 0,60 0,07% 4.083,76      
VNALLSHARE 882,17 0,53 0,06% 4.368,49      
VNCOND 1.238,94 -5,46 -0,44% 467,09      
VNCONS 833,59 7,47 0,90% 411,62      
VNENE   617,60 -7,06 -1,13% 47,75      
VNFIN   708,31 2,08 0,29% 1.119,20      
VNHEAL 1.227,79 -3,18 -0,26% 6,76      
VNIND   624,37 0,26 0,04% 881,30      
VNIT   1.099,05 -22,22 -1,98% 289,01      
VNMAT 889,06 7,75 0,88% 299,75      
VNREAL 1.382,77 -4,82 -0,35% 734,75      
VNUTI   823,96 -13,44 -1,60% 97,10      
VNXALLSHARE 1.364,31 0,68 0,05% 4.661,52      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
140.571.130 3.149      
Thỏa thuận
Put though
50.465.260 1.475      
Tổng
Total
191.036.390 4.625      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 18.083.240 YEG 6,99% SHP -7,72%    
2 TCB 16.769.110 SAV 6,90% HSL -7,00%    
3 VPB 8.054.290 PHC 6,85% FTM -6,97%    
4 HPG 7.545.770 HTL 6,76% TLD -6,94%    
5 MBB 6.704.310 IDI 6,62% TCO -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.000.096 12,56% 24.410.966 12,78% -410.870    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
964 20,85% 914 19,77% 50    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 9.078.410 MWG 394 HPG 3.621.440    
2 NLG 5.140.000 VRE 309 BID 914.730    
3 HPG 4.887.440 FPT 180 DXG 558.970    
4 MWG 3.231.282 NLG 158 VNM 350.070    
5 DPM 3.027.282 HPG 111 VGC 311.720    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LDG LDG chính thức giao dịch bổ sung 559.500 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/10/2018.
2 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 30/09/2019.
3 MSN11719 MSN11719 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 02/10/2019.
4 MSN11719 MSN11719 hủy niêm yết 15.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 18/09/2019, ngày GD cuối cùng: 17/09/2019.
5 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợ 2 năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:8 (số lượng dự kiến: 169.071.872 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan