Điểm tin giao dịch 10.10.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/10/2018 3:38:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 993,96 -2,23 -0,22% 4.343,25      
VN30   966,27 -1,10 -0,11% 2.373,05      
VNMIDCAP 1.052,02 -7,06 -0,67% 986,45      
VNSMALLCAP 855,36 -2,00 -0,23% 401,69      
VN100   923,97 -2,14 -0,23% 3.359,50      
VNALLSHARE 919,27 -2,17 -0,24% 3.761,19      
VNCOND 1.111,84 7,89 0,71% 248,87      
VNCONS 861,28 -9,16 -1,05% 576,57      
VNENE   651,38 -8,39 -1,27% 106,99      
VNFIN   833,11 -6,03 -0,72% 776,45      
VNHEAL 1.069,80 0,21 0,02% 10,00      
VNIND   694,67 1,98 0,29% 522,42      
VNIT   803,60 9,65 1,22% 43,83      
VNMAT 1.181,39 1,37 0,12% 651,59      
VNREAL 1.250,79 0,97 0,08% 774,55      
VNUTI   874,65 5,31 0,61% 33,42      
VNXALLSHARE 1.396,58 -5,01 -0,36% 4.359,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
171.846.560 3.765      
Thỏa thuận
Put though
19.514.650 578      
Tổng
Total
191.361.210 4.343      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 11.204.970 KSH 6,88% HT1 -12,93%    
2 SBT 9.424.010 MCP 6,85% AGF -7,00%    
3 STB 9.022.660 CLW 6,85% HVG -6,96%    
4 FLC 8.645.450 CLG 6,74% ATG -6,94%    
5 HSG 7.966.210 APC 6,71% SJF -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.853.630 5,15% 18.030.450 9,42% -8.176.820    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
367 8,45% 726 16,71% -359    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.726.520 HPG 235 SBT 1.374.650    
2 VRE 3.077.930 VNM 125 KBC 434.800    
3 SBT 1.621.110 VRE 122 GEX 241.430    
4 KBC 1.439.920 VIC 116 TDH 216.100    
5 PVD 1.226.210 NVL 63 PTB 96.690    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HT1 HT1 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 25/10/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan