Điểm tin giao dịch 10.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/09/2019 3:36:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,26 -3,86 -0,40% 3.917,29      
VN30   883,04 -2,57 -0,29% 2.035,98      
VNMIDCAP 952,47 -3,20 -0,33% 1.086,70      
VNSMALLCAP 795,54 -7,91 -0,98% 352,77      
VN100   858,70 -2,92 -0,34% 3.122,68      
VNALLSHARE 857,28 -3,17 -0,37% 3.475,45      
VNCOND 1.177,04 -17,64 -1,48% 300,69      
VNCONS 822,47 0,10 0,01% 624,96      
VNENE   595,22 -15,52 -2,54% 93,14      
VNFIN   682,77 -3,61 -0,53% 622,97      
VNHEAL 1.172,05 30,23 2,65% 11,11      
VNIND   602,61 -1,50 -0,25% 764,63      
VNIT   1.053,32 2,07 0,20% 115,61      
VNMAT 844,83 -0,30 -0,04% 230,54      
VNREAL 1.360,01 -5,46 -0,40% 513,55      
VNUTI   810,05 -5,73 -0,70% 53,96      
VNXALLSHARE 1.327,64 -5,51 -0,41% 4.162,52      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.339.460 2.787      
Thỏa thuận
Put though
33.105.250 1.130      
Tổng
Total
161.444.710 3.917      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 11.063.720 NAF 6,95% TDC -17,05%    
2 VGC 8.209.770 HRC 6,93% CMV -6,98%    
3 HPG 5.385.540 MCG 6,86% DHM -6,97%    
4 STB 5.125.250 HTL 6,79% BRC -6,96%    
5 MBB 4.816.100 HVX 6,78% CIG -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.886.690 6,74% 12.327.760 7,64% -1.441.070    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
434 11,07% 376 9,59% 58    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.275.540 VNM 177 PC1 537.080    
2 STB 2.264.730 VHM 56 GEX 464.640    
3 HQC 1.567.350 HPG 48 PLX 458.060    
4 VNM 1.432.590 PHR 44 DXG 435.150    
5 VRE 1.152.350 VRE 39 KBC 397.990    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TDC TDC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 26/09/2019.
2 CMWG1901  CMWG1901 hủy niêm yết 1.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 10/09/2019, ngày GD cuối cùng: 05/09/2019.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/09/2019. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan