Điểm tin giao dịch 06.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/11/2019 4:53:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.024,91 0,57 0,06% 4.706,24      
VN30   942,38 0,04 0,00% 2.961,49      
VNMIDCAP 976,31 2,02 0,21% 1.045,39      
VNSMALLCAP 789,60 1,55 0,20% 293,97      
VN100   909,29 1,05 0,12% 4.006,88      
VNALLSHARE 905,04 1,11 0,12% 4.300,84      
VNCOND 1.254,90 -5,15 -0,41% 173,80      
VNCONS 844,25 3,78 0,45% 520,79      
VNENE   587,94 -0,62 -0,11% 36,33      
VNFIN   759,78 -0,27 -0,04% 964,31      
VNHEAL 1.362,56 31,00 2,33% 20,27      
VNIND   616,87 -2,60 -0,42% 1.153,23      
VNIT   1.157,86 -5,27 -0,45% 110,65      
VNMAT 870,27 4,63 0,53% 325,32      
VNREAL 1.412,80 6,19 0,44% 935,52      
VNUTI   821,19 -8,11 -0,98% 49,58      
VNXALLSHARE 1.401,41 1,76 0,13% 4.728,34      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
183.325.470 3.722      
Thỏa thuận
Put though
41.675.082 984      
Tổng
Total
225.000.552 4.706      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 29.541.400 NVT 6,97% SSC -9,29%    
2 FLC 16.603.920 LAF 6,92% PTC -6,94%    
3 MBB 10.894.700 MCG 6,90% PDN -6,92%    
4 GTN 7.225.660 SFC 6,90% YBM -6,92%    
5 SCR 6.060.390 VNL 6,87% L10 -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.865.980 7,94% 15.720.589 6,99% 2.145.391    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
588 12,50% 680 14,44% -91    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 3.355.970 VNM 240 POW 706.170    
2 VRE 2.526.670 VHM 134 HCM 474.450    
3 ROS 2.386.360 VJC 118 FLC 331.840    
4 HPG 2.366.510 VRE 89 VRE 293.310    
5 VNM 1.844.340 VIC 83 KDH 261.740    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SSC SSC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 29/11/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan