Điểm tin giao dịch 08.10.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/10/2019 3:59:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/10/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 988,22 5,13 0,52% 3.561,00      
VN30   915,27 7,77 0,86% 2.190,35      
VNMIDCAP 977,67 1,60 0,16% 781,40      
VNSMALLCAP 804,85 0,72 0,09% 317,54      
VN100   882,37 5,14 0,59% 2.971,75      
VNALLSHARE 880,05 4,88 0,56% 3.289,29      
VNCOND 1.234,57 11,34 0,93% 178,88      
VNCONS 841,03 -0,44 -0,05% 238,24      
VNENE   577,36 0,07 0,01% 57,72      
VNFIN   733,99 11,36 1,57% 969,21      
VNHEAL 1.321,86 17,37 1,33% 29,51      
VNIND   621,90 0,72 0,12% 890,44      
VNIT   1.094,12 11,26 1,04% 91,37      
VNMAT 865,35 15,11 1,78% 255,66      
VNREAL 1.336,61 -0,97 -0,07% 494,96      
VNUTI   805,19 -4,27 -0,53% 75,60      
VNXALLSHARE 1.363,22 6,73 0,50% 3.615,77      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
153.446.780 2.900      
Thỏa thuận
Put though
24.928.591 661      
Tổng
Total
178.375.371 3.561      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 19.365.550 JVC 6,99% LSS -6,97%    
2 VPB 12.880.420 TCO 6,99% TDW -6,72%    
3 STB 11.722.970 FTM 6,98% FDC -5,88%    
4 HQC 7.131.220 TSC 6,95% VDP -5,74%    
5 FLC 6.947.060 NAV 6,89% TMT -5,65%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.020.307 5,06% 9.560.737 5,36% -540.430    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
260 7,31% 268 7,54% -8    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HQC 1.643.010 VCB 62 HQC 1.643.010    
2 VRE 1.549.600 VRE 49 VCB 714.710    
3 KDC 1.001.150 VIC 40 KBC 516.480    
4 HDB 896.020 SAB 27 HSG 156.770    
5 HPG 889.030 VCI 26 IJC 130.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 RDP RDP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 3.394.286 cp).
2 PGD PGD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 DIG DIG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào từ 28/10/2019 tại khách sạn Pullman 15 Thi Sách, Thắng Tam, Vũng Tàu.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan