Điểm tin giao dịch 13.09.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/09/2018 4:10:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,95 0,94 0,10% 3.184,84      
VN30   957,17 -1,50 -0,16% 1.601,54      
VNMIDCAP 1.024,86 4,37 0,43% 743,48      
VNSMALLCAP 820,68 3,39 0,41% 269,11      
VN100   913,64 -0,59 -0,06% 2.345,02      
VNALLSHARE 908,45 -0,42 -0,05% 2.614,13      
VNCOND 1.033,78 5,18 0,50% 180,05      
VNCONS 883,25 -1,34 -0,15% 309,20      
VNENE   632,75 -4,99 -0,78% 184,65      
VNFIN   812,98 -0,91 -0,11% 614,57      
VNHEAL 1.065,84 4,81 0,45% 35,17      
VNIND   686,62 -2,13 -0,31% 398,92      
VNIT   772,68 6,11 0,80% 47,90      
VNMAT 1.133,04 8,11 0,72% 358,67      
VNREAL 1.259,63 -5,59 -0,44% 385,98      
VNUTI   822,83 1,57 0,19% 83,38      
VNXALLSHARE 1.384,17 1,60 0,12% 3.443,25      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil.dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
148.842.470 3.185      
Thỏa thuận
Put though
24.059.887 656      
Tổng
Total
172.902.357 3.841      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 8.088.770 TTF 6,98% SC5 -6,94%    
2 STB 7.446.610 LSS 6,97% SVI -6,94%    
3 CTG 6.491.540 CMX 6,97% YBM -6,90%    
4 HPG 6.446.230 RIC 6,91% SII -6,81%    
5 ITA 6.240.610 TMT 6,89% MCP -6,46%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.399.340 6,59% 13.418.536 7,76% -2.019.196    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
526 13,70% 623 16,22% -97    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil.dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CTG 4.057.210 VHM 189 HDB 507.100    
2 TCB 2.880.420 VNM 128 HPG 356.270    
3 HPG 2.390.870 CTG 108 KDH 356.000    
4 GEX 2.334.690 HPG 95 VCB 201.110    
5 VHM 1.804.080 VIC 79 DXG 200.780    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CSV CSV giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 24/09/2018.
2 SSC SSC giao dịch không hưởng quyền - Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, thời gian: 10/10/2018 và địa điểm: tòa nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hòa, P12, Q Tân Bình, Tp.HCM.
3 HID HID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/09/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan