HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu IBC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/07/2018 11:01:28 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu IBC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan