HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ SJD

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/06/2021 10:04:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan