Điểm tin giao dịch 21.07.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/07/2021 4:52:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/7/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,270.79 -2.50 -0.20 16,003.39      
VN30 1,406.54 -4.48 -0.32 8,956.91      
VNMIDCAP 1,517.67 1.24 0.08 3,427.99      
VNSMALLCAP 1,274.86 3.84 0.30 1,446.82      
VN100 1,304.82 -2.06 -0.16 12,384.89      
VNALLSHARE 1,302.50 -1.73 -0.13 13,831.72      
VNXALLSHARE 2,100.05 -2.85 -0.14 15,668.28      
VNCOND 1,601.01 -7.86 -0.49 681.15      
VNCONS 806.88 -4.69 -0.58 752.38      
VNENE 530.66 1.75 0.33 160.26      
VNFIN 1,476.65 -5.57 -0.38 4,414.77      
VNHEAL 1,538.18 4.33 0.28 19.28      
VNIND 681.91 0.68 0.10 1,580.27      
VNIT 2,239.34 1.28 0.06 426.31      
VNMAT 2,445.37 -18.78 -0.76 2,027.00      
VNREAL 1,662.19 10.70 0.65 3,455.13      
VNUTI 742.11 1.00 0.13 250.54      
VNDIAMOND 1,702.59 -1.19 -0.07 4,697.34      
VNFINLEAD 2,000.43 -11.09 -0.55 4,223.82      
VNFINSELECT 1,942.15 -10.61 -0.54 4,405.30      
VNSI 2,056.80 -8.11 -0.39 6,345.22      
VNX50 2,309.32 -4.81 -0.21 11,199.07      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 395,114,300 12,700    
Thỏa thuận 56,837,337 3,304    
Tổng 451,951,637 16,003    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MSB 25,773,100 DGW 7.00% LPB -8.59%    
2 TCB 25,485,700 VPG 6.97% CIG -6.98%    
3 HPG 21,335,700 MDG 6.94% COM -6.98%    
4 HSG 15,211,500 TPC 6.93% SGT -6.97%    
5 VIC 14,220,912 CCI 6.90% FDC -6.90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
26,338,600 5.83% 49,096,528 10.86% -22,757,928
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,441 9.01% 2,892 18.07% -1,451
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VIC 13,360,112 VIC 1,452,802,534 STB 90,124,400  
2 HPG 5,514,700 NVL 387,119,230 VHM 38,079,753  
3 MSB 5,005,800 HPG 260,649,055 OCB 27,206,500  
4 VRE 4,801,000 MWG 228,389,490 NVL 26,979,700  
5 MBB 3,835,000 VNM 172,532,000 PLX 19,967,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0506 HCM_0506 hủy niêm yết trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 21/07/2021, ngày GD cuối cùng: 21/07/2021.
2 FPT FPT niêm yết và giao dịch bổ sung 118.354.395 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 21/07/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/07/2021.
3 LPB LPB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (số lượng dự kiến: 128.956.669 cp).
4 FTS FTS nhận quyết định niêm yết bổ sung 13.225.748 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/07/2021.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/07/2021. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/07/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan