Điểm tin giao dịch 25.06.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 25/06/2020 4:18:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/06/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 854,59 -5,12 -0,60% 4.634,46      
VN30   796,51 -5,11 -0,64% 2.214,76      
VNMIDCAP 894,10 -1,26 -0,14% 1.481,29      
VNSMALLCAP 778,58 0,35 0,04% 493,58      
VN100   772,56 -4,46 -0,57% 3.696,04      
VNALLSHARE 773,85 -4,38 -0,56% 4.189,62      
VNCOND 895,69 -11,74 -1,29% 190,42      
VNCONS 720,31 -4,30 -0,59% 491,65      
VNENE   400,36 -2,60 -0,65% 119,27      
VNFIN   680,25 -6,09 -0,89% 680,63      
VNHEAL 1.209,02 -0,99 -0,08% 33,00      
VNIND   501,10 -1,85 -0,37% 631,00      
VNIT   1.052,65 -8,70 -0,82% 68,67      
VNMAT 1.011,17 10,34 1,03% 1.158,03      
VNREAL 1.137,21 -6,17 -0,54% 745,77      
VNUTI   664,26 -2,21 -0,33% 58,41      
VNXALLSHARE 1.224,03 -5,77 -0,47% 4.724,28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
285.078.310 3.887      
Thỏa thuận
Put though
27.218.636 747      
Tổng
Total
312.296.946 4.635      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 24.750.040 SJS 6,98% THG -7,65%    
2 HQC 21.157.760 MHC 6,96% VPG -6,99%    
3 HSG 18.733.030 DAT 6,95% PLP -6,94%    
4 FLC 16.640.010 ITA 6,91% SC5 -6,94%    
5 ITA 15.603.330 VID 6,89% HTL -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.258.840 5,85% 17.750.710 5,68% 508.130    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
357 7,70% 410 8,85% -53    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.139.340 HPG 86 DXG 1.617.680    
2 DXG 2.687.800 VNM 58 ITA 1.421.780    
3 ITA 1.608.940 MSN 40 KDC 1.188.320    
4 HSG 1.444.610 VHM 40 STB 656.600    
5 KDH 1.315.010 VCB 37 HQC 531.630    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 08/07/2020.
2 TDW TDW giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, ngày thanh toán: 09/07/2020.
3 TCO TCO giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 10/07/2020.
4 THG THG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 05%, ngày chi trả: 09/07/2020; và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 1.319.977 cp).
5 HSG HSG đăng ký mua lại 41.200 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ  25/06/2020 đến 24/07/2020.
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/06/2020. 
7 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/06/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan