HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 04/01/2019 5:44:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2019 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan