Điểm tin giao dịch 28.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 28/11/2019 4:23:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,39 -7,78 -0,80% 4.226,92      
VN30   885,70 -9,36 -1,05% 2.890,48      
VNMIDCAP 947,36 -4,74 -0,50% 762,01      
VNSMALLCAP 781,68 -1,46 -0,19% 287,20      
VN100   858,78 -7,83 -0,90% 3.652,49      
VNALLSHARE 856,45 -7,46 -0,86% 3.939,69      
VNCOND 1.144,59 -27,32 -2,33% 249,31      
VNCONS 788,30 -3,00 -0,38% 433,64      
VNENE   556,62 -4,03 -0,72% 25,85      
VNFIN   708,10 -9,92 -1,38% 678,99      
VNHEAL 1.416,65 -6,24 -0,44% 19,73      
VNIND   608,11 -0,36 -0,06% 1.358,66      
VNIT   1.090,65 -19,13 -1,72% 97,79      
VNMAT 868,43 -2,61 -0,30% 224,08      
VNREAL 1.338,14 -9,20 -0,68% 744,52      
VNUTI   806,18 -2,65 -0,33% 95,93      
VNXALLSHARE 1.328,74 -11,32 -0,84% 4.254,97      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
154.471.660 3.315      
Thỏa thuận
Put though
36.792.148 912      
Tổng
Total
191.263.808 4.227      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 34.999.660 VPS 7,00% TTB -6,97%    
2 SBT 9.230.911 FTM 6,99% SMA -6,94%    
3 FLC 8.842.880 HCD 6,99% CIG -6,84%    
4 HPG 5.706.940 DCL 6,98% TCO -6,82%    
5 TCB 5.587.640 YBM 6,96% BTT -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.690.120 6,11% 11.083.270 5,79% 606.850    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
399 9,44% 355 8,39% 44    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MBB 4.000.000 VNM 133 HPG 971.700    
2 ROS 2.515.120 MBB 97 FLC 292.540    
3 VNM 1.098.620 ROS 62 VRE 242.910    
4 HPG 1.070.280 VHM 51 HVN 204.270    
5 NT2 801.480 VIC 46 PPC 145.330    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BID BID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/12/2019 tại Viện đào tạo nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/11/2019. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan