Điểm tin giao dịch 13.05.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/05/2019 3:50:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/05/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 958,54 5,99 0,63% 4.520,81      
VN30   879,64 3,19 0,36% 1.830,11      
VNMIDCAP 967,38 7,76 0,81% 2.049,80      
VNSMALLCAP 814,01 1,07 0,13% 286,47      
VN100   856,96 4,93 0,58% 3.879,90      
VNALLSHARE 856,67 4,91 0,58% 4.166,38      
VNCOND 1.028,12 5,30 0,52% 190,30      
VNCONS 880,44 13,22 1,52% 1.435,14      
VNENE   603,79 -2,80 -0,46% 80,75      
VNFIN   698,86 2,15 0,31% 578,39      
VNHEAL 1.174,42 -2,24 -0,19% 2,94      
VNIND   580,85 3,35 0,58% 739,19      
VNIT   878,04 10,03 1,16% 58,31      
VNMAT 956,75 -16,40 -1,69% 242,19      
VNREAL 1.307,29 10,63 0,82% 558,15      
VNUTI   861,95 -1,68 -0,19% 267,95      
VNXALLSHARE 1.332,03 7,06 0,53% 4.907,64      
      update          
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
124.693.720 2.612      
Thỏa thuận
Put though
107.346.476 1.909      
Tổng
Total
232.040.196 4.521      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 70.035.800 PXT 6,87% CVT -11,39%    
2 ROS 11.775.730 HDC 6,80% VAF -6,97%    
3 TCB 8.152.390 NTL 6,78% LGC -6,94%    
4 SBT 6.359.890 OGC 6,76% VPK -6,92%    
5 HQC 5.119.990 APG 6,33% VNL -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.303.330 7,46% 20.866.800 8,99% -3.563.470    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
636 14,07% 753 16,66% -117    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 14.043.000 TCB 348 PDR 2.171.020    
2 POW 3.375.960 VNM 212 BVH 331.340    
3 PDR 2.214.620 BVH 101 HVN 241.010    
4 HPG 1.822.220 SAB 77 HCM 208.010    
5 VRE 1.741.820 VHM 65 HSG 200.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ICF ICF hủy niêm yết 12.807.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 13/05/2019, ngày GD cuối cùng: 10/05/2019.
2 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền - Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 28/05/2019.
3 DTL DTL giao dịch không hưởng quyền - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thời gian: Dự kiến trong tháng 05/2019 và địa điểm: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.
4 CVT CVT giao dịch không hưởng quyền - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 26/06/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan