HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ BCG

HOSE - Cập nhật sau cùng : 07/11/2019 2:23:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan