Điểm tin giao dịch 09.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/01/2020 4:00:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 960,15 11,17 1,18% 3.278,85      
VN30   877,76 12,58 1,45% 1.948,52      
VNMIDCAP 920,83 6,84 0,75% 697,46      
VNSMALLCAP 754,93 2,93 0,39% 298,22      
VN100   845,18 10,65 1,28% 2.645,98      
VNALLSHARE 842,19 10,20 1,23% 2.944,19      
VNCOND 1.166,26 15,58 1,35% 248,03      
VNCONS 746,89 2,93 0,39% 316,92      
VNENE   541,66 -9,99 -1,81% 53,17      
VNFIN   717,52 13,35 1,90% 981,28      
VNHEAL 1.342,90 4,30 0,32% 5,67      
VNIND   585,33 4,27 0,73% 524,11      
VNIT   1.117,13 14,31 1,30% 66,59      
VNMAT 897,42 18,81 2,14% 215,71      
VNREAL 1.298,82 15,62 1,22% 479,89      
VNUTI   752,68 -9,85 -1,29% 44,10      
VNXALLSHARE 1.303,54 14,53 1,13% 3.244,50      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
132.773.820 2.287      
Thỏa thuận
Put though
33.373.572 992      
Tổng
Total
166.147.392 3.279      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 10.207.500 VPS 6,90% ST8 -6,96%    
2 DLG 9.677.500 FCM 6,89% FIT -6,93%    
3 CTG 9.392.300 AGF 6,85% PTL -6,90%    
4 ROS 7.982.760 GAB 6,80% LMH -6,88%    
5 FLC 5.811.070 NKG 6,69% VAF -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.316.400 9,82% 14.669.117 8,83% 1.647.283    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
643 19,60% 496 15,13% 147    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 4.821.430 VNM 247 CTG 950.580    
2 CTG 2.856.980 VHM 110 PNJ 886.550    
3 DXG 2.105.710 VCB 91 VRE 604.010    
4 VNM 2.075.560 PNJ 81 HSG 516.300    
5 VHM 1.325.860 CTG 64 BID 424.580    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AGG AGG (CTCP đầu tư và phát triển Bất động sản An Gia) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/01/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 75.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 25.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/12/2019.
2 TLH TLH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 21/01/2020.
3 NT2 NT2 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 31/01/2020.
4 GSP GSP niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 09/01/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2020.
5 CVJC1901  CVJC1901 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cp (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
6 CVNM1902  CVNM1902 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cp (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/01/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan