Điểm tin giao dịch 19.11.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/11/2021 4:54:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19-11-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,452.35 -17.48 -1.19 44,802,507      
VN30 1,500.05 -3.37 -0.22 14,696,181      
VNMIDCAP 2,041.89 -23.92 -1.16 16,072,630      
VNSMALLCAP 2,070.33 -45.33 -2.14 8,609,123      
VN100 1,464.26 -7.23 -0.49 30,768,812      
VNALLSHARE 1,498.94 -9.41 -0.62 39,377,935      
VNXALLSHARE 2,506.68 -21.75 -0.86 46,977,832      
VNCOND 2,002.23 -19.82 -0.98 980,405      
VNCONS 933.65 -10.70 -1.13 2,798,852      
VNENE 711.39 -31.79 -4.28 1,335,157      
VNFIN 1,580.11 23.75 1.53 10,550,493      
VNHEAL 1,745.90 -4.65 -0.27 89,745      
VNIND 1,065.31 -13.76 -1.28 8,239,057      
VNIT 2,613.42 -21.03 -0.80 502,992      
VNMAT 2,752.65 -112.54 -3.93 6,525,617      
VNREAL 1,853.45 -27.36 -1.45 7,072,505      
VNUTI 943.44 -40.16 -4.08 1,268,553      
VNDIAMOND 1,931.34 -13.88 -0.71 6,937,176      
VNFINLEAD 2,090.19 27.61 1.34 9,551,372      
VNFINSELECT 2,127.25 31.85 1.52 10,550,493      
VNSI 2,255.46 -4.00 -0.18 8,501,503      
VNX50 2,556.56 -14.32 -0.56 23,493,366      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 1,490,882,800 43,263    
Thỏa thuận 31,858,323 1,539    
Tổng 1,522,741,123 44,803    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 48,807,200 PTC 7.00% SFC -9.38%    
2 FLC 45,054,400 TNI 6.99% LGL -7.00%    
3 ITA 43,474,200 TCR 6.98% DRC -6.99%    
4 HQC 39,656,800 SJF 6.98% IJC -6.98%    
5 HAG 36,244,000 MCG 6.95% CCL -6.98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
37,415,500 2.46% 61,591,357 4.04% -24,175,857
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,586 3.54% 2,404 5.37% -818
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9,607,500 HPG 469,813,545 STB 90,083,200  
2 CTG 5,391,400 VHM 209,984,360 MBB 41,637,825  
3 VPB 4,973,358 VPB 179,743,783 TPB 24,478,400  
4 HSG 2,999,700 CTG 177,063,220 DCM 18,315,400  
5 VRE 2,972,000 GAS 160,057,080 VHM 13,012,670  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 24/12/2021.
2 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 06/12/2021.
3 SFI SFI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 02/12/2021.
4 SFI SFI giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12/2021.
5 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, ngày thanh toán: 15/12/2021.
6 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 24/12/2021 tại tầng 3, tòa SFC building, 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Phú Nhuận, TPHCM.
7 BID BID giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại giai đoạn 2018-2020, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/11/2021 đến 4/12/2021.
8 DXS DXS giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 27/11/2021 đến 16h00 ngày 08/12/2021.
9 NPM11910 NPM11910 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 03/12/2021.
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan