Điểm tin giao dịch 21.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/11/2019 3:51:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,89 -12,67 -1,27% 5.442,72      
VN30   898,23 -18,77 -2,05% 3.501,35      
VNMIDCAP 966,92 -2,90 -0,30% 1.157,26      
VNSMALLCAP 788,31 1,80 0,23% 352,29      
VN100   872,38 -14,20 -1,60% 4.658,61      
VNALLSHARE 869,58 -13,43 -1,52% 5.010,89      
VNCOND 1.180,78 -23,87 -1,98% 296,44      
VNCONS 796,81 -13,89 -1,71% 378,99      
VNENE   576,29 -2,73 -0,47% 42,93      
VNFIN   721,86 -19,69 -2,66% 742,58      
VNHEAL 1.419,52 -31,90 -2,20% 20,52      
VNIND   612,93 -4,87 -0,79% 1.182,62      
VNIT   1.093,01 -14,37 -1,30% 195,62      
VNMAT 861,28 -12,36 -1,41% 388,91      
VNREAL 1.362,27 -9,57 -0,70% 1.634,34      
VNUTI   819,07 -4,60 -0,56% 87,10      
VNXALLSHARE 1.349,73 -18,64 -1,36% 5.287,25      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
171.731.790 4.096      
Thỏa thuận
Put though
43.280.027 1.347      
Tổng
Total
215.011.817 5.443      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 26.480.550 NAV 7,00% BTT -7,00%    
2 KDH 11.800.410 HVG 6,98% MCG -6,98%    
3 FLC 10.527.650 DXV 6,95% ST8 -6,97%    
4 HPG 9.519.606 VAF 6,92% PDN -6,96%    
5 MBB 6.335.670 SMA 6,77% EIB -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.868.279 10,64% 34.970.414 16,26% -12.102.135    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
778 14,29% 1.106 20,31% -328    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 19.525.396 VRE 642 VRE 1.195.970    
2 KDH 10.207.570 KDH 265 ROS 1.155.280    
3 HPG 6.609.542 VNM 167 HDG 604.330    
4 POW 1.658.240 VIC 147 LCG 497.440    
5 ROS 1.428.280 HPG 142 KBC 484.470    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CTF CTF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
2 EIB EIB giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề cử nhân sự thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 09/12/2018 đến ngày 23/12/2018.
3 NPM11804 NPM11804 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 05/12/2019.
4 GSP GSP giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào quý 4 năm 2019.
5 KPF KPF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 02/12/2019.
6 IDI IDI nhận quyết định niêm yết bổ sung 29.691.188 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/11/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan