Điểm tin giao dịch 30.06.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 30/06/2020 4:12:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/06/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 825,11 -4,25 -0,51% 4.946,58      
VN30   770,53 -4,28 -0,55% 2.265,33      
VNMIDCAP 860,21 -6,00 -0,69% 1.307,76      
VNSMALLCAP 733,94 -10,37 -1,39% 678,94      
VN100   746,86 -3,34 -0,45% 3.573,09      
VNALLSHARE 747,10 -3,60 -0,48% 4.252,03      
VNCOND 867,66 -3,48 -0,40% 323,35      
VNCONS 694,78 -1,05 -0,15% 326,77      
VNENE   387,74 -1,34 -0,34% 107,80      
VNFIN   651,02 -8,29 -1,26% 969,18      
VNHEAL 1.178,24 -16,73 -1,40% 5,27      
VNIND   484,57 -2,92 -0,60% 537,67      
VNIT   1.028,97 -6,24 -0,60% 106,82      
VNMAT 978,51 -1,85 -0,19% 916,65      
VNREAL 1.104,78 1,42 0,13% 818,66      
VNUTI   637,39 -3,59 -0,56% 89,20      
VNXALLSHARE 1.180,59 -5,61 -0,47% 5.078,12      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
308.543.890 4.057      
Thỏa thuận
Put though
49.849.885 890      
Tổng
Total
358.393.775 4.947      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 20.422.660 TIX 7,00% VPG -7,00%    
2 HQC 18.220.010 DGW 6,98% TCH -6,99%    
3 ITA 17.784.210 DAH 6,96% BCG -6,98%    
4 FLC 17.459.380 THI 6,94% YBM -6,97%    
5 HPG 15.426.230 SVT 6,94% FTM -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.758.032 5,23% 19.470.496 5,43% -712.464    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
433 8,75% 465 9,40% -32    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.265.670 HPG 142 HPG 3.945.550    
2 PDR 1.307.656 VCB 92 FLC 861.580    
3 HSG 1.241.860 GAS 40 HQC 694.010    
4 VCB 1.141.740 MSN 40 NVL 299.240    
5 DXG 1.115.050 NVL 31 VHM 278.270    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 FPT FPT niêm yết và giao dịch bổ sung 100.718.566 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 30/06/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2020.
2 FMC FMC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/07/2020.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2020. 
4 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan