Điểm tin giao dịch 19.04.2017

HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/04/2017 5:04:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
714,87 -0,06 -0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
716,50 1,57 0,22%
Đợt đóng cửa
Closing session
716,77 1,84 0,26%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
151,57    
Đợt mở cửa
Opening session
2,89    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
128,35    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,85    
Thỏa thuận
Put-through session
9,48    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.112,51    
Đợt mở cửa
Opening session
41,66    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.622,80    
Đợt đóng cửa
Closing session
142,51    
Thỏa thuận
Put-through session
305,54    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,44 302,40  
Bán
Sell
6,24 198,11  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan