HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index tháng 04/2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/04/2019 4:27:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 04/2019, hiệu lực ngày 06/05/2019, chi tiết file đính kèm:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan