HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/09/2019 3:40:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 22h00 ngày 13/09/2019. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan