HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/11/2019 1:43:54 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để chuẩn bị cho việc triển khai các chỉ số đầu tư, hệ thống website có thể bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 19h30 ngày 15/11/2019. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan