Chứng quyền CHPG2015: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 31/07/2020 6:02:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/7.5M/SSI/C/EU/Cash-06 (mã CK: CHPG2015) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan