HOSE và HNX phối hợp với Hiệp hội kế toán Công chứng Úc (CPA Australia), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức hội thảo “Vai trò của Thư ký công ty trong quản trị công ty hiện đại” tại HOSE

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/06/2019 4:27:27 CH

Hôm nay, ngày 11/6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Hiệp hội kế toán Công chứng Úc (CPA Australia), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức hội thảo “Vai trò của Thư ký công ty trong quản trị công ty hiện đại” tại HOSE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan